Share game FM24 (PC)

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • pepe
 • :BfggZbt:
  BfggZbt
  BfggZbt
 • :soQByzN:
  SoQByzN
  SoQByzN
 • :89CJIAV:
  89CJIAV
  89CJIAV
 • :Ogua30N:
  Ogua30N
  Ogua30N
 • :Gr9ROjr:
  Gr9ROjr
  Gr9ROjr
 • :8us1GFo:
  8us1GFo
  8us1GFo
 • :jsUAkq7:
  JsUAkq7
  JsUAkq7
 • :f812aBN:
  F812aBN
  F812aBN
 • :VNfiQb5:
  VNfiQb5
  VNfiQb5
 • :bqyWl75:
  BqyWl75
  BqyWl75
 • :skphXBM:
  SkphXBM
  SkphXBM
 • :1kOAZRc:
  1kOAZRc
  1kOAZRc
 • :npFtfkm:
  NpFtfkm
  NpFtfkm
 • :dzipaLk:
  DzipaLk
  DzipaLk
 • :JpeH6vi:
  JpeH6vi
  JpeH6vi
 • :eg7p0lr:
  Eg7p0lr
  Eg7p0lr
 • :V9TjM1K:
  V9TjM1K
  V9TjM1K
 • :6Pk0b31:
  6Pk0b31
  6Pk0b31
 • :sk0zOsk:
  Sk0zOsk
  Sk0zOsk
 • :1x6qYul:
  1x6qYul
  1x6qYul
 • :MsevSRj:
  MsevSRj
  MsevSRj
 • :jmguwt8:
  Jmguwt8
  Jmguwt8
 • :EbPAiuv:
  EbPAiuv
  EbPAiuv
 • :ukaN7rf:
  UkaN7rf
  UkaN7rf
 • :7cHYGRp:
  7cHYGRp
  7cHYGRp
 • :rwqH4z9:
  RwqH4z9
  RwqH4z9
 • :4076SfG:
  4076SfG
  4076SfG
 • :mgLa64M:
  MgLa64M
  MgLa64M
 • :3m9yfML:
  3m9yfML
  3m9yfML
 • :yQzLjDw:
  YQzLjDw
  YQzLjDw
 • :Jc32dvM:
  Jc32dvM
  Jc32dvM
 • :ClaxfG4:
  ClaxfG4
  ClaxfG4
 • :uaFRmQy:
  UaFRmQy
  UaFRmQy
 • :AF8Fnrc:
  AF8Fnrc
  AF8Fnrc
 • :QxI7ojM:
  QxI7ojM
  QxI7ojM
 • :99tXupF:
  99tXupF
  99tXupF
 • :McBJk4P:
  McBJk4P
  McBJk4P
 • :FTNbLAu:
  FTNbLAu
  FTNbLAu
 • :x6qLA1F:
  X6qLA1F
  X6qLA1F
 • :IyDLoZD:
  IyDLoZD
  IyDLoZD
 • :24Yg5K5:
  24Yg5K5
  24Yg5K5
 • :TVuOV11:
  TVuOV11
  TVuOV11
 • :7fGKcbG:
  7fGKcbG
  7fGKcbG
 • :QX9HSpy:
  QX9HSpy
  QX9HSpy
 • :DafwQjw:
  DafwQjw
  DafwQjw
 • :LRuTBdK:
  LRuTBdK
  LRuTBdK
 • :FiYK9g1:
  FiYK9g1
  FiYK9g1
 • :x6E2YUP:
  X6E2YUP
  X6E2YUP
 • :c7FpHa3:
  C7FpHa3
  C7FpHa3
 • :tFL8Oiy:
  TFL8Oiy
  TFL8Oiy
 • :hWUsfOV:
  HWUsfOV
  HWUsfOV
 • :9KKkG9W:
  9KKkG9W
  9KKkG9W
 • :q5BSCRi:
  Q5BSCRi
  Q5BSCRi
 • :D5YsI6x:
  D5YsI6x
  D5YsI6x
 • :lc2OGEk:
  Lc2OGEk
  Lc2OGEk
 • :3Oxusjr:
  3Oxusjr
  3Oxusjr
 • :WIuER4S:
  WIuER4S
  WIuER4S
 • :AMXAoIN:
  AMXAoIN
  AMXAoIN
 • :tCCJs1P:
  TCCJs1P
  TCCJs1P
 • :h3CoNip:
  H3CoNip
  H3CoNip
 • :8WpO7av:
  8WpO7av
  8WpO7av
 • :pzGVwuf:
  PzGVwuf
  PzGVwuf
 • :DqioXU0:
  DqioXU0
  DqioXU0
 • :L1wmUnd:
  L1wmUnd
  L1wmUnd
 • :4b3X9eX:
  4b3X9eX
  4b3X9eX
 • :WEOHd4o:
  WEOHd4o
  WEOHd4o
 • :aVgiONl:
  AVgiONl
  AVgiONl
 • :SVVISNy:
  SVVISNy
  SVVISNy
 • :GYktuKo:
  GYktuKo
  GYktuKo
 • :41u5xvX:
  41u5xvX
  41u5xvX
 • :PviuAPU:
  PviuAPU
  PviuAPU
 • :dZHrh8z:
  DZHrh8z
  DZHrh8z
 • :kVMaORQ:
  KVMaORQ
  KVMaORQ
 • :FBFNpl9:
  FBFNpl9
  FBFNpl9
 • :Wd0MKFE:
  Wd0MKFE
  Wd0MKFE
 • :5n4aTWB:
  5n4aTWB
  5n4aTWB
 • :SVhIHhH:
  SVhIHhH
  SVhIHhH
 • :0sOabGR:
  0sOabGR
  0sOabGR
 • :pjlpPXi:
  PjlpPXi
  PjlpPXi
 • :2dFPPcJ:
  2dFPPcJ
  2dFPPcJ
 • :7GNZPHp:
  7GNZPHp
  7GNZPHp
 • :KsmGkNy:
  KsmGkNy
  KsmGkNy
 • :4X49d1X:
  4X49d1X
  4X49d1X
 • :vvnZson:
  VvnZson
  VvnZson
 • :BjFSaeQ:
  BjFSaeQ
  BjFSaeQ
 • :ST2yfOa:
  ST2yfOa
  ST2yfOa
 • :1hPyKvG:
  1hPyKvG
  1hPyKvG
 • :oxgIl7H:
  OxgIl7H
  OxgIl7H
 • :FcNtiE4:
  FcNtiE4
  FcNtiE4
 • :7YpEivf:
  7YpEivf
  7YpEivf
 • :jwCDa5v:
  JwCDa5v
  JwCDa5v
 • :4YMgKo2:
  4YMgKo2
  4YMgKo2
 • :vvFc0oT:
  VvFc0oT
  VvFc0oT
 • MSN
 • ;))
  71
  71
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :((
  20
  20
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :a18:
  A18
  A18
 • %-(
  107
  107
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • 8-}
  35
  35
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :hat:
  hát
  hát
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :-(
  46
  46
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :P
  10
  10
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :ban:
  ban
  ban
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :haha:
  haha
  haha
 • :-@
  76
  76
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :))
  21
  21
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :a17:
  A17
  A17
 • :am:
  36
  36
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :a03:
  A03
  A03
 • >:P
  47
  47
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :*
  11
  11
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :a43:
  A43
  A43
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :|
  22
  22
 • :why:
  Why
  Why
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • (:|
  37
  37
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • =((
  12
  12
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :a39:
  A39
  A39
 • :-j
  78
  78
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • =))
  24
  24
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :ac:
  A13
  A13
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :nr:
  38
  38
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :)
  1
  1
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :-l
  62
  62
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :O
  13
  13
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :a37:
  A37
  A37
 • :)]
  100
  100
 • :noob:
  245
  245
 • O:-)
  25
  25
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • >:)
  devil
  devil
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :a12:
  A12
  A12
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :-?
  39
  39
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :(
  2
  2
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :lose:
  lost
  lost
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • [-o<
  63
  63
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • X(
  14
  14
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :a36:
  A36
  A36
 • :-c
  101
  101
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :-B
  26
  26
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :a10:
  A10
  A10
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • #-o
  40
  40
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • ;)
  3
  3
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :win:
  win
  win
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • $-)
  64
  64
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :nm:
  15
  15
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :a24:
  A24
  A24
 • ~x(
  102
  102
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • =;
  27
  27
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • =D>
  41
  41
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :D
  4
  4
 • :v
  pacman
  pacman
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • b-(
  66
  66
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • b-)
  16
  16
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :a23:
  A23
  A23
 • :-h
  103
  103
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • 8-|
  29
  29
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :a08:
  A08
  A08
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :-ss
  42
  42
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • ;;)
  5
  5
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :)>-
  67
  67
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :-s
  17
  17
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :-t
  104
  104
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • L-)
  30
  30
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :a07:
  A07
  A07
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • @-)
  43
  43
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :hug:
  6
  6
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :trump:
  trump
  trump
 • [-x
  68
  68
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • #:-s
  18
  18
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :a20:
  A20
  A20
 • 8-)
  105
  105
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :-$
  32
  32
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :a06:
  A06
  A06
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :^o
  44
  44
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :-/
  7
  7
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • \:D/
  69
  69
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :devil:
  19
  19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :a19:
  A19
  A19
 • :-??
  106
  106
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • [-(
  33
  33
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :-w
  45
  45
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :X
  8
  8
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten