Share game FM18 (PC) | Share game FM Mobile 2018 | Share game FM Touch 2018

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • MSN
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • :a18:
  A18
  A18
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • ;))
  71
  71
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :((
  20
  20
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • %-(
  107
  107
 • :hat:
  hát
  hát
 • 8-}
  35
  35
 • :P
  10
  10
 • :ban:
  ban
  ban
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :haha:
  haha
  haha
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :-(
  46
  46
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :a17:
  A17
  A17
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :))
  21
  21
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :a03:
  A03
  A03
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :am:
  36
  36
 • :*
  11
  11
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • :a43:
  A43
  A43
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • >:P
  47
  47
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :why:
  Why
  Why
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :|
  22
  22
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • (:|
  37
  37
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • =((
  12
  12
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :a39:
  A39
  A39
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :ac:
  A13
  A13
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :-j
  78
  78
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • =))
  24
  24
 • :)
  1
  1
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :troi:
  trời
  trời
 • :nr:
  38
  38
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :a37:
  A37
  A37
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :-l
  62
  62
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :O
  13
  13
 • >:)
  devil
  devil
 • :noob:
  245
  245
 • :a12:
  A12
  A12
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • :)]
  100
  100
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • O:-)
  25
  25
 • :(
  2
  2
 • :lose:
  lost
  lost
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :-?
  39
  39
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • :a36:
  A36
  A36
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • [-o<
  63
  63
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • X(
  14
  14
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :a10:
  A10
  A10
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :-c
  101
  101
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :-B
  26
  26
 • ;)
  3
  3
 • :win:
  win
  win
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • #-o
  40
  40
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • $-)
  64
  64
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :nm:
  15
  15
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • ~x(
  102
  102
 • :so:
  sogay
  sogay
 • =;
  27
  27
 • :D
  4
  4
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • :v
  pacman
  pacman
 • =D>
  41
  41
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • :a23:
  A23
  A23
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • b-(
  66
  66
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • b-)
  16
  16
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :a08:
  A08
  A08
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • :-h
  103
  103
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • 8-|
  29
  29
 • ;;)
  5
  5
 • :de:
  De xom
  De xom
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :-ss
  42
  42
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :)>-
  67
  67
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :-s
  17
  17
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :a07:
  A07
  A07
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • :-t
  104
  104
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • L-)
  30
  30
 • :hug:
  6
  6
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • @-)
  43
  43
 • :trump:
  trump
  trump
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • :a20:
  A20
  A20
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • [-x
  68
  68
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • #:-s
  18
  18
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :a06:
  A06
  A06
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • 8-)
  105
  105
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :-$
  32
  32
 • :-/
  7
  7
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :non:
  nôn
  nôn
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • :^o
  44
  44
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • :a19:
  A19
  A19
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • \:D/
  69
  69
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :devil:
  19
  19
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • săm soi
  săm soi
 • :-??
  106
  106
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • [-(
  33
  33
 • :X
  8
  8
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :-w
  45
  45
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten