chơi free thì phải chịu bỏ 200k chơi 1 năm có mắc đâu nam 2018 rồi tập với thói quen mua game chơi đi