Mua game football manager 2017 bản quyền để chơi online ! Mua key FM17 bản quyền tự động update
Share game FM17 có tính phí

Donate Now Goal amount for this month: 15 USD, Received: 0 USD (0%)
Ủng hộ kinh phí cho diễn đàn

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • MSN
 • %-(
  107
  107
 • :vay:
  Vẫy
  Vẫy
 • :cbkg083:
  Cbkg083
  Cbkg083
 • :fmvn:
  Tôi yêu FMVN
  Tôi yêu FMVN
 • :c1:
  4hu5109
  4hu5109
 • ^:)^
  lạy
  lạy
 • :mocmui1:
  Móc mũi
  Móc mũi
 • :huyt:
  Huýt
  Huýt
 • :hihi:
  Hi Hi
  Hi Hi
 • :-l
  62
  62
 • :v
  pacman
  pacman
 • :muc:
  múc ngay
  múc ngay
 • :daudau:
  Đau Đầu
  Đau Đầu
 • #-o
  40
  40
 • :ngau:
  Ngầu
  Ngầu
 • :win:
  win
  win
 • :nong:
  Nóng quá
  Nóng quá
 • 8-|
  29
  29
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :a08:
  A08
  A08
 • :pf:
  Poker Face
  Poker Face
 • #:-s
  18
  18
 • :nhay:
  Nhảy
  Nhảy
 • :a20:
  A20
  A20
 • :ppb:
  pepe thổi bóng
  pepe thổi bóng
 • :X
  8
  8
 • :thug:
  rồng thug life
  rồng thug life
 • :a43:
  A43
  A43
 • :danhtrong:
  đánh trống
  đánh trống
 • :cbkg084:
  Cbkg084
  Cbkg084
 • :leluoi:
  Le Luoi
  Le Luoi
 • :shank:
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :-j
  78
  78
 • :haha2:
  Ha ha
  Ha ha
 • :domat:
  đỏ mặt
  đỏ mặt
 • :hohoho:
  hô hô hô
  hô hô hô
 • [-o<
  63
  63
 • :luon:
  đi ra mau
  đi ra mau
 • :nhaovo:
  ngon thì nhào vô
  ngon thì nhào vô
 • :kk:
  khà khà
  khà khà
 • =D>
  41
  41
 • :leuleu:
  leu leu
  leu leu
 • :ban1:
  Ban nó đê
  Ban nó đê
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • L-)
  30
  30
 • :me:
  xì hơi
  xì hơi
 • :a07:
  A07
  A07
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :devil:
  19
  19
 • :gai:
  #nung
  #nung
 • :a19:
  A19
  A19
 • :doc:
  Đọc báo
  Đọc báo
 • :P
  10
  10
 • :rong:
  Rồng đẹp
  Rồng đẹp
 • :a39:
  A39
  A39
 • :woa:
  Woa
  Woa
 • :cbkg093:
  Cbkg093
  Cbkg093
 • :haha1:
  :haha1:
  :haha1:
 • :)]
  100
  100
 • :yoyo:
  YO YO
  YO YO
 • >:)
  devil
  devil
 • :noob:
  245
  245
 • :xmas:
  Xmas
  Xmas
 • $-)
  64
  64
 • :ngaytho:
  ngây thơ
  ngây thơ
 • :botay:
  Bó Tay
  Bó Tay
 • :dh:
  Đầu Hàng
  Đầu Hàng
 • :-ss
  42
  42
 • :map:
  mọt sách
  mọt sách
 • :de:
  De xom
  De xom
 • @-@
  săm soi
  săm soi
 • :-$
  32
  32
 • :fap:
  fapfapfap
  fapfapfap
 • :a06:
  A06
  A06
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :((
  20
  20
 • :ngo:
  Ngơ Ngác
  Ngơ Ngác
 • :a18:
  A18
  A18
 • :nghiem:
  Nghiêm túc
  Nghiêm túc
 • :*
  11
  11
 • :rong1:
  Rồng haha
  Rồng haha
 • :a37:
  A37
  A37
 • :bap:
  BAP
  BAP
 • :)
  1
  1
 • :gk:
  Good G.Keeper
  Good G.Keeper
 • :-c
  101
  101
 • :tusat:
  Tự sát
  Tự sát
 • :cbkg068:
  Cbkg068
  Cbkg068
 • :huou:
  127fs2361263
  127fs2361263
 • :tien:
  tiền
  tiền
 • b-(
  66
  66
 • :!:
  Ị tơ
  Ị tơ
 • ^#(^
  không phải em...
  không phải em...
 • :cay:
  Ra Đây Nào
  Ra Đây Nào
 • @-)
  43
  43
 • :hat:
  hát
  hát
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :tv:
  xem TV
  xem TV
 • [-(
  33
  33
 • :sun:
  Sún FA
  Sún FA
 • :mocmui:
  A05
  A05
 • :th:
  Thắng hó
  Thắng hó
 • :))
  21
  21
 • :ppl:
  pepe lơ
  pepe lơ
 • :a17:
  A17
  A17
 • :why:
  Why
  Why
 • =((
  12
  12
 • :pepe1:
  Pepe
  Pepe
 • :a36:
  A36
  A36
 • :chaync:
  Núp vãi
  Núp vãi
 • :(
  2
  2
 • :defe:
  Defender
  Defender
 • ~x(
  102
  102
 • :danh:
  Đánh
  Đánh
 • :cbkg070:
  Cbkg070
  Cbkg070
 • :rofl:
  Rotfl
  Rotfl
 • :haha3:
  Rofl
  Rofl
 • :)>-
  67
  67
 • :fy:
  fuck yeah
  fuck yeah
 • :-bd
  Perfect
  Perfect
 • :huhu:
  Hu Hu
  Hu Hu
 • :^o
  44
  44
 • :lo:
  Kích Thích
  Kích Thích
 • :nospam:
  No spam
  No spam
 • :lol:
  LOL
  LOL
 • 8-}
  35
  35
 • :xike:
  giả vờ ngu
  giả vờ ngu
 • :yeah:
  A04
  A04
 • :fa:
  Forever alone
  Forever alone
 • :|
  22
  22
 • :ppg:
  pepe gun
  pepe gun
 • :hayqua:
  A15
  A15
 • :bn:
  Bye Nha
  Bye Nha
 • :O
  13
  13
 • :quay2:
  quẩy 2
  quẩy 2
 • :huh:
  Kidding me?
  Kidding me?
 • :run:
  Chạy
  Chạy
 • ;)
  3
  3
 • :mid:
  Good Mid
  Good Mid
 • :-h
  103
  103
 • :ga:
  ga
  ga
 • :cbkg075:
  Cbkg075
  Cbkg075
 • :chay:
  Outtahere
  Outtahere
 • :noi:
  Motz
  Motz
 • [-x
  68
  68
 • :fuck:
  fuck du
  fuck du
 • :-q
  đồ cùi bắp
  đồ cùi bắp
 • :toi:
  Toi Rồi
  Toi Rồi
 • :-w
  45
  45
 • :khoc3:
  Khóc
  Khóc
 • :banpls:
  Ban please
  Ban please
 • :daudau1:
  Đau đầu
  Đau đầu
 • :am:
  36
  36
 • :doni:
  nát rượu
  nát rượu
 • :a03:
  A03
  A03
 • :trollol:
  Trollol
  Trollol
 • =))
  24
  24
 • :ppm:
  pepe mập
  pepe mập
 • :ac:
  A13
  A13
 • :vaysao:
  vậy sao
  vậy sao
 • X(
  14
  14
 • :quay:
  quẩy lên
  quẩy lên
 • :a24:
  A24
  A24
 • :ngoan:
  Ngoan
  Ngoan
 • :D
  4
  4
 • :for:
  Good Fowarder
  Good Fowarder
 • :-t
  104
  104
 • :bravo:
  Bravo
  Bravo
 • :cbkg076:
  Cbkg076
  Cbkg076
 • :yuno:
  why you no
  why you no
 • :noob2:
  Hahaha
  Hahaha
 • \:D/
  69
  69
 • :nb:
  not bad
  not bad
 • \m/
  Rock on
  Rock on
 • :tsn:
  Thì Sao Nào
  Thì Sao Nào
 • :-(
  46
  46
 • :troi:
  trời
  trời
 • :ban:
  ban
  ban
 • :phun:
  Phun cơm
  Phun cơm
 • (:|
  37
  37
 • :bk:
  baokhanh
  baokhanh
 • :rang:
  răng sáng
  răng sáng
 • :vayha:
  Vậy Hả
  Vậy Hả
 • O:-)
  25
  25
 • :ppc:
  pepe cry
  pepe cry
 • :a12:
  A12
  A12
 • :il:
  I Lied
  I Lied
 • :nm:
  15
  15
 • :trump:
  trump
  trump
 • :a23:
  A23
  A23
 • :why1:
  Oh god why
  Oh god why
 • ;;)
  5
  5
 • :non:
  nôn
  nôn
 • 8-)
  105
  105
 • :gn:
  gà nhảy
  gà nhảy
 • :cbkg079:
  Cbkg079
  Cbkg079
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :ronren:
  Creep
  Creep
 • ;))
  71
  71
 • :feel:
  I know that feel bro
  I know that feel bro
 • :!!
  trễ rồi
  trễ rồi
 • :haine:
  Hai Nè
  Hai Nè
 • >:P
  47
  47
 • :vai:
  Vãi
  Vãi
 • :hut:
  hút thuốc lào
  hút thuốc lào
 • :buoncuoi:
  Buồn Cười Thật
  Buồn Cười Thật
 • :nr:
  38
  38
 • :so:
  sogay
  sogay
 • :nh:
  Nham Hiểm
  Nham Hiểm
 • :lcb:
  Lộn Cái Bàn
  Lộn Cái Bàn
 • :-B
  26
  26
 • :cancer:
  pepe cancer
  pepe cancer
 • :a10:
  A10
  A10
 • :cha1:
  Chà Chà
  Chà Chà
 • b-)
  16
  16
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :khoc1:
  Khóc
  Khóc
 • :smod:
  smod cute
  smod cute
 • :hug:
  6
  6
 • =)))
  Hàm hố:
  Hàm hố:
 • :-??
  106
  106
 • ^:)^:
  lạy
  lạy
 • :cbkg082:
  Cbkg082
  Cbkg082
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :ahh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :-@
  76
  76
 • :wy:
  Watching You
  Watching You
 • x_x
  ghê quá
  ghê quá
 • :bc:
  Bằng Chíu
  Bằng Chíu
 • :melike:
  me gusta
  me gusta
 • :khoc2:
  khóc
  khóc
 • :cui:
  cùi mía
  cùi mía
 • :bimat:
  Bí Mật
  Bí Mật
 • :-?
  39
  39
 • :sm:
  sáng mắt
  sáng mắt
 • :lose:
  lost
  lost
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • =;
  27
  27
 • :pepe:
  pepe
  pepe
 • :khoc:
  A09
  A09
 • :loemat:
  Loé Mắt
  Loé Mắt
 • :-s
  17
  17
 • :tt:
  Tèn ten
  Tèn ten
 • :kaka:
  A21
  A21
 • :admin:
  admin cùi mía
  admin cùi mía
 • :-/
  7
  7
 • :haha:
  haha
  haha